สสจ.สุพรรณบุรี แจ้งเตือนสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยา
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย.63 พบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยา จำนวน 16 ราย และดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในชุมชน พบผู้ป่วยสงสัยโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยา จำนวน 302 ราย  โดยพบผู้ป่วยยืนยันและผู้ป่วยสงสัยใน 4 อำเภอ ได้แก่  อ.ด่านช้าง พบผู้ป่วยในทุกตำบล อ.หนองหญ้าไซ พบผู้ป่วย 1 หมู่บ้าน อ.ศรีประจันต์ พบผู้ป่วย 1 หมู่บ้าน อ.เมืองสุพรรณบุรี พบผู้ป่วย 5 รายโดยมีประวัติการเดินทางมาจากต่างจังหวัดที่มีการระบาด คาดว่าในช่วงนี้จะมีจำนวนผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายเพิ่มขึ้น จากการที่มีฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ประกอบกับพื้นที่ที่มีการระบาดยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง และมีการแพร่กระจายของโรคไปยังจังหวัดอื่นจากผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค

      โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา เป็นโรคติดต่อนำโดยแมลง ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ ผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการไข้สูง ปวดข้อ ข้อบวมหรือข้ออักเสบร่วมกับการมีอาการปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีผื่นหรืออ่อนเพลีย หากพบผู้ที่มีอาการดังกล่าว ควรแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อดำเนินการสอบสวนควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว ส่วนโรคไข้เลือดออกของจังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับกลางๆของเขตอันดับ 20-30 ของประเทศเฉลี่ยแล้วถือว่ายังไม่รุนแรงมากนัก

        สำหรับการป้องกันการแพร่กระจายของโรคที่ดีที่สุด คือ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายด้วยมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย และการป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัดด้วยการทายากันยุงและกำจัดยุงในบ้าน