พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ ผู้แทนพระองค์ เสด็จมาเป็นประธานเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 24 ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ ผู้แทนพระองค์ เสด็จมาเป็นประธานเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 24 ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันนี้ (3 ธ.ค. 63) เวลา 16.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เป็นผู้แทนพระองค์ เสด็จมาเป็นประธานเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 24 ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้แทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เฝ้ารับเสด็จ

สำหรับการจัดงานเกษตรกำแพงแสนในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2563 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรกำแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน” มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการเกษตรและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัย ไปสู่เกษตรกรและบุคคลที่สนใจ โดยเน้นการปรับเปลี่ยน จากการทำเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เพิ่มการบริหารจัดการและ การใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับ Theme ในการจัดงานครั้งนี้ คือ “KU เฮ้ว เฮ้ว” เฮ้วที่ 1 คือ HELP ช่วยเหลือ “เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ศาสตร์แห่งการทำกิน” คำนึงถึงเกษตรกรเป็นหลักเมื่อเกิดวิกฤต มหาวิทยาลัยจึงอยากมีส่วนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เฮ้วที่ 2 คือ HEALTH สุขภาพ ซึ่งปีนี้ได้มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ มีความเป็นห่วงและใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นสำคัญ และได้มีการเตรียมความพร้อมกับสาธารณสุข เรื่องการคัดกรองผู้มาเที่ยวงาน ตลอดจนการแสดงนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา พบกับการเสวนาเรื่อง การพัฒนากีฬาและจัดการแข่งขันในสถานการณ์ COVID-19

ภายในงานยังจัดมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2563 พร้อมเลือกซื้อสินค้าด้านเกษตร และของกินใช้ภายในงานมากมาย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว