ศูนย์ ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี บริการตรวจเช็ค/ซ่อมรถยนต์ก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

นายชาญชัย อตมศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๒ สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า  ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๒ สุพรรณบุรี จัดโครงการบริการตรวจเช็ค/ซ่อมรถยนต์ก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖4 เพื่อเป็นการเตรียมสภาพความพร้อมของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ให้ประชากรก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง โดยเป็นการบริการตรวจเช็ครถฟรีไม่คิดค่าแรง หรือจะซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ก็เพียงเจ้าของรถจัดหาอะไหล่ที่จะซ่อม/เปลี่ยน มาเองเท่านั้น

ทั้งนี้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๒ สุพรรณบุรี ได้ดำเนินการโครงการฯดังกล่าว ณ อาคารโรงซ่อมส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๒ สุพรรณบุรี   ในวันที่ 22-28  ธันวาคม ๒๕๖3 ไม่เว้นวันหยุดราชการ วันปกติตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการประชาชนวันละ ๘ คน