ตรัง ตรวจกระเช้าสินค้าก่อนปีใหม่

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดตรัง และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง  ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าสินค้าช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564  เน้นย้ำห้ามนำสินค้าใกล้หมดอายุ หรือนำสินค้าหมดอายุ มาจัดกระเช้า หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดตรัง  นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง พร้อมด้วย ,สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดตรัง ,ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ร่วมตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดกระเช้าของขวัญ และสินค้าอื่นๆ ของผู้ประกอบการห้างโมเดิร์นเทรด ห้างสรรพสินค้า ห้างท้องถิ่น รวมถึงสถานีขนส่งจังหวัดตรังและสถานีรถไฟตรัง ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563

นางสาวสุภากิตติ์  เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า ขณะนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2564 มีประชาชนเลือกซื้อกระเช้าของขวัญชุดของขวัญปีใหม่เป็นจำนวนมาก จังหวัดตรังได้มีประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและห้ามมิให้ฉวยโอกาสในการขึ้นราคาสินค้าและค่าบริการ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการห้างโมเดิร์นเทรด ห้างสรรพสินค้า ห้างท้องถิ่น รวมถึงสถานีขนส่งจังหวัดตรัง และสถานีรถไฟตรังปฏิบัติดังนี้ แสดงราคาจำหน่ายสินค้าให้ชัดเจน พร้อมทั้งแสดงรายการสินค้า ขนาดน้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุ และราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้าของขวัญ รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุด้วย ทั้งนี้รายการและราคาของสินค้าดังกล่าว ต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข (Font) ขนาด 16 ขึ้นไป หรือมีขนาดเทียบเท่า หากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท  และไม่ให้นำสินค้าที่ใกล้หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพมาจัดลงในกระเช้าหรือชุดของขวัญและห้ามมิให้ฉวยโอกาสปรับราคาจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้น โดยไม่มีเหตุผลอันควร หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ทั้งนี้หากประชาชนผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้าหรือได้รับความเดือดร้อนจากการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง โทร . 7522 3076 หรือสายด่วน 1569