ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจตลาดสามชุกร้อยปีป้องกันโควิด-19

ที่สามชุกตลาดร้อยปี อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้ออกตรวจตลาดฯตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยที่ไม่บอกพ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวให้ทราบล่วงหน้า
พบว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างให้ความร่วมมือทำตามข้อระเบียบที่ทางจังหวัดวางมาตรการไว้เป็นอย่างดี  โดยบริเวณทางเข้าทั้ง 3 ด้าน มีเจ้าหน้าที่ อสม.ของ อ.สามชุก คอยบริการตรวจวัดไข้ และเจลล้างมือ
นายวัฒนาเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ว่าเป็นการตรวจมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ของตลาด สามชุก พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ค้าให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
จากการตรวจเยี่ยมพบว่า ตลาด สามชุก มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามที่กำหนด อาทิ จุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ กำหนดให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย จุดบริการแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และการเว้นระยะห่างภายในตลาด เนื่องจากตลาดสามชุกร้อยปี ในช่วงวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางจำนวนมาก และอีกหลายๆจุดในสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน จึงต้องของความร่วมมือในการช่วยกันป้องกัน