ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบหมายให้ โฆษกกองทัพเรือ และหมวดการ์ด มอบกระเช้าของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจ แก่กำลังพลกองทัพเรือและครอบครัว ให้ผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19

วันอังคารที่ 12 มกราคม ..2564 เวลา 09.00 . พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบหมายให้ พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ และเรือตรีหญิง พุทธรักษา โรคารักษ์ (หมวดการ์ด) ซึ่งได้รับรางวัล ขวัญใจประชาชน ในการจัดงาน กาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เป็นผู้แทนนำกระเช้าของขวัญ มอบให้แก่ฐานทัพเรือกรุงเทพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานช่วงโควิด 19 โดยมี พลเรือตรี ชัยณรงค์ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นผู้รับมอบ กองบัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ อำเภอบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

      จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ในปัจจุบันมีความรุนแรงและแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ไปยังพื้นที่ในจังหวัดต่าง   ส่งผลให้กำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัว มีโอกาสเสี่ยงในการได้รับเชื้อดังกล่าว ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ มีความห่วงใยและขอให้กำลังพลของกองทัพเรือทุกนายและครอบครัว เพิ่มความระมัดระวังในการดำรงชีวิตประจำวัน หลีกเลี่ยงการเข้าไปข้องแวะในพื้นที่เสี่ยง  รู้จักการป้องกันตนเองและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด อีกทั้งให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และขอเป็นกำลังใจให้กำลังพลและครอบครัว สามารถผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤติช่วงโควิด 19 นี้ไปด้วยกัน

         พลังสามัคคี พลังราชนาวี