SP-Net เปิดเวที“เสียงสะท้อน ห้องเรียนออนไลน์ ก้าวต่อไปการศึกษาไทย” ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อชุมชน

SP-Net เปิดเวที“เสียงสะท้อน ห้องเรียนออนไลน์ ก้าวต่อไปการศึกษาไทย" ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อชุมชน

อาจารย์กิติ จารุอารยนันท์  ประธานสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค  เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค โดย มูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาค ได้ออกแบบ และจัดทำรายการสื่อออนไลน์เพื่อชุมชนขึ้น ทุกวันศุกร์ เวลา 18.30-20.00 น.เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้ข่าวสาร และแ12 กุมภาพันธ์ 2564  ประเด็น “เสียงสะท้อน ห้องเรียนออนไลน์ ก้าวต่อไปการศึกษาไทย”  ในหัวข้อสนทนา – เปิดเสียงสะท้อน ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป บอกเล่าถึงโอกาสและปัญหาการเรียนออนไลน์ (นโยบายจัดการเรียน บางบ้านมีอุปกรณ์ไม่เอื้อกับการเรียนการสอน ระบบการสอนและสัญญาณอินเตอร์เน็ต เนื้อหาแน่น การบ้านเยอะ สุขภาพจิตนักเรียน)- ชวนคุยสร้างมุมมอง การออกแบบเรียนออนไลน์ และเรียนที่โรงเรียนไปพร้อมกัน การแบ่งชั้นเรียน เรียนสลับกัน เรียนคู่ขนาน เพื่อลดความแออัดให้ห้องเรียน ทำให้การเรียนการสอนยากขึ้นจริงไหม ?- ปั้นความคิด “ตามไม่ทัน-ถามไม่ได้ ห้องเรียนออนไลน์” ขาดการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักเรียน บางครอบครัวที่ผู้ปกครองมีข้อจำกัด ไม่สามารถดูแลเด็กที่บ้านได้ การเรียนรู้ก็จะไม่เต็มที่ แม้ว่าการเรียนที่บ้านจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับการควบคุมโรคโควิด-19- แชร์ความคิดก้าวต่อไปการศึกษา ไอเดียใหม่  สำหรับการเปิดเรียนออนไลน์ประกอบด้วยหลากหลายช่องทาง เพื่อให้เข้าถึงนักเรียนได้มากที่สุด ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยก้าวทันนานาชาติ

โดยมี ผู้ร่วมสนทนา ประกอบด้วย  นายอนุศักดิ์  คงมาลัย : สมาชิกวุฒิสภา / นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร : ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง  /คุณครูศุภลักษณ์ ขุนสังวาลย์ : ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี / นางสาวอารียา เตียววิไล : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียน SMTE โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

  1. นายณัฐชา ช่างผาสุข : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียน SMTE โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถรับชมรายการสด และร่วมแสดงความคิดเห็น ระหว่างรายการ ได้ทาง Facebook มูลนิธิเอสพีเน็ต :

https://www.facebook.com/SP.Net.Foundation/live/