วราวุธ ควงที่ ปรึกษา ทส.พร้อมข้าราชการไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

 ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี นายปรีชา ทองคำ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล นายชูชีพ พงษ์ไชย รอง ผวจ.สุพรรณบุรี นายวัฒนา ยั่งยืน ปลัด จ.สุพรรณบุรี นายอุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์ นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี นายอัครวิทย์ จิ๋วนารายณ์ผอ.สำนักงาน กกท.ภาค 2 และคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ร่วมกันสักการะกราบไหว้บูชาเจ้าพ่อหลักเมือง เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปกราบไหว้บูชากันไม่ขาดสาย ซึ่งทุกปีจะมีการจัดงานตรุษจีนมหัศจรรย์ มังกรสวรรค์ แต่ในปีนี้ต้องยกเลิกการจัดงานเนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

สำหรับศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือของชาวสุพรรณบุรี ศาลเจ้าพ่อแห่งนี้ เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไป เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตของประชาชนทั่วไป โดนเฉพาะนายบรรหาร ศิลปอาชา ให้ความศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง เมื่อครั้งที่นายบรรหาร ในวัยหนุ่มจะเดินทางเข้า กทม.เพื่อไปทำงานเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว ได้มากราบขอพรในการเดินทางครั้งนี้ ถ้าประสพผลสำเร็จ ในชีวิตการงานและหน้าที่ จะกลับมาบูรณะซ่อมให้ดีที่สุด ต่อจากนั้นมา ชีวิตการงานและหน้าที่ของ นายบรรหาร ประสพความสำเร็จเจริญรุ่งเรือง

นายบรรหาร ไม่เคยลืมคำขอที่ขอไว้ ได้กลับมาค่อยๆบูรณะจนศาลเจ้าพ่อแห่งนี้ดูสวยงาม เป็นที่ชื่นชมของประชาชน และนักท่องเที่ยวทั่วไป ยังได้ซื้อที่ดินเพิ่มบริเวณหน้าศาลเพิ่มเพื่อสร้างอุทยานมังกรสวรรค์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของชาวสุพรรณบุรีอีกด้วย