ตรัง ทหารซ่อมแซมบ้านให้ประชาชนตามโครงการกองทัพบก

จิตอาสารทหารช่าง  กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  ช่วยเหลือประชาชนในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการกองทัพบกซ่อมแซมบ้านทั่วไทย โดยเป็นการช่วยเหลือประชาชน  ที่มีที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรม ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชน

นางสาวโศรญา  วินสน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ร้องขอความช่วยเหลือจาก พ.อ.เฉลิมพล  เทโหปการ  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15  ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ในการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ชำรุดทรุดโทรม  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 จึงได้สั่งการให้ ร.ท.สุเทพ  แก้วบริสุทธิ์  นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน นำจิตอาสาทหารช่าง ไปทำการซ่อมแซมบ้านที่ชำรุดให้กับ นางพิม  จันทร์หอม  บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 7 ตำบลลำภูรา  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  ทั้งนี้จิตอาสาทหารช่าง ได้ดำเนินการซ่อมแซมโดยการทำหลังคา  ก่ออิฐทำกำแพงบ้าน ให้แข็งแรงมากขึ้น

ทางด้าน นางสาวโศรญา  วินสน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 กล่าวว่า นางพิม  จันทร์หอม  มีบุตรธิดา  จำนวน 6 คน ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันทำงาน แต่ก็แวะเวียนมาดูแลมารดา อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางหมู่ที่ 7 ตำบลลำภูรานั้น ได้รับเงินสนับจำนวน 1 หมื่น 9 พันบาท จากโครงการบ้านพอพียง  โดยจะมีการคัดเลือกประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยชำรุด โดยจะมีการพิจารณาของคณะกรรมการ ซึ่งบ้านของนางพิม จันทร์หอม นั้นคณะกรรมการมีความเห็นให้ความช่วยช่วยเหลือในการปรับปรุงบ้านที่ชำรุดให้ใหม่  โดยนำเงินที่ได้รับการสนับมาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เช่น ปูน สังกะสี อิฐบล็อก  และได้ขอความช่วยเหลือไปยังกองพันทหารราบที่ 4 กรมทาหรราบที่ 15 ให้นำจิตอาสาทหารช่างมาช่วยเหลือในการก่อสร้าง  ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านต้องขอขอบคุณกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ที่ให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างครั้งนี้ ในขณะที่ ร.ท.สุเทพ  แก้วบริสุทธิ์  นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน  กล่าวว่า การนำจิตอาสาทหารช่างออกมาช่วยเหลือประชาชนโดยการซ่อมแซมบ้านที่ชำรุดนั้นเป็นนโยบายของกองทัพบกตามโครงการกองทักบกซ่อมแซมบ้านทั่วไทย โดยเป็นการช่วยเหลือประชาชน  ที่มีที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรม ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชน