ตรัง จัดกิจกรรมในโครงการ CSR “โครงการ กินไข่ชนะ” กินโปรตีนสู้โควิด

ศาลยุติธรรมในจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมในโครงการ CSR “โครงการ กินไข่ชนะ” กินโปรตีนสู้โควิด มอบไข่เป็ด ไข่ไก่ ไข่นกกระทา และข้าวสาร แก่เรือนจำจังหวัดตรัง และ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง

ศาลยุติธรรมในจังหวัดตรัง โดย นายจงจิต เพชรจันทร์กัน , ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรังนายศจินทร์ อิงคภาคย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง , นายประภาส บุญโยม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงตรัง  พร้อมด้วย นายสุชาติ สุวรรณวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัทรุ่งเรืองการเกษตร  ร่วมกิจกรรมในโครงการ CSR “โครงการ กินไข่ชนะ กินโปรตีนสู้โควิด”  มอบไข่เป็ด จำนวน 400 แผง พร้อมมอบ ไข่ไก่ จำนวน 20 แฝง ไข่นกกระทา จำนวน 3,500 ฟอง  และ ข้าวสาร จำนวน 2 กระสอบ แก่ เรือนจำจังหวัดตรัง และ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง เพื่อใช้ประกอบอาหารสำหรับผู้ต้องขังภายในเรือนจำจังหวัดตรัง  และ ประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน ที่อยู่ระหว่างควบคุมตัวภายในสถานพินิจฯ ตรัง โดยมีนายภักดี แก้วเนียม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง และ นางสาววันดี นิติโชติ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบ

นายสุชาติ   สุวรรณวัฒน์ กล่าวว่า บ.รุ่งเรืองการเกษตรทำธุรกิจฟาร์ม ด้วยการแจกจ่ายพันธุ์ไก่ เป็ด และ ไข่นกกระทา ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ จ.ตรัง และ จังหวัดใกล้เคียงเลี้ยง และ บริษัทจะรับซื้อผลผลิตทั้งหมด ซึ่งเราไปส่งเสริมให้ชาวบ้าน เกษตรกร ได้มีอาชีพ ซึ่งทางบริษัทเล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีประโยชน์มีความสำคัญด้านโภชนาการต่อทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย จึงได้ทำ โครงการไข่ชนะ โดยโครงการดังกล่าวจะแจกไข่เป็ด ไข่ไก่ และ ไข่นกกระทา ให้กับโรงเรียน 50 โรงเรียนในจังหวัดตรัง เรือนจำจังหวัดตรัง และ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง โดยคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1.5  ล้านบาท