ตรัง แถลงพบผู้ติดเชื้อ 2 ราย

จังหวัดตรัง แถลงข่าวพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มอีก 2 ราย  ด้านนายแพทย์  สสจ.ตรัง  ขอให้ผู้เดินทางกลับมายังภูมิลำเนาจังหวัดตรัง  ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในครอบครัว

ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง  พร้อมด้วยนายแพทย์สินชัย รองเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง นายแพทย์สงกรานต์  จันทร์มุณี   รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง  ร่วมแถลงข่าว พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มอีก 2 ราย  เป็นรายที่ 4 และ 5  ของจังหวัดตรังในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ( 10 – 13  เมษายน 2564)   รวมเป็น 10 ราย จากการระบาดระลอกใหม่ (1 ธันวาคม 2563 – 13  เมษายน 2564) เป็นชายไทย อายุ 31 ปี  อาชีพข้าราชการตำรวจ   มีภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอนาโยง   จังหวัดตรัง มีประวัติเดินทางไปกรุงเทพฯ และร่วมรับประทานอาหารและเครื่องดื่มกับเพื่อนซึ่งเคยไปเที่ยวคริสตัลคลับทองหล่อ   ส่วนอีกรายเป็น นักศึกษาแพทย์ อายุ 20 ปี ภูมิลำเนาอำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง เดินทางจากกรุงเทพกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดตรัง

ทั้งนี้คาดว่าจังหวัดตรัง  จะมีแนวโน้มที่จะพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากการเดินทางกลับมาภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์และช่วงปิดภาคเรียน   ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไปยังบุคคลรอบข้าง จังหวัดตรัง  ขึงขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ฯลฯ รวมถึงตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเมื่อเดินทางเข้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังอาการตนเองหลังจากเข้าไปในสถานที่เสี่ยง ตรวจหาเชื้อโควิด 19 เมื่อมีอาการสงสัย ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หมอชนะ ในการลงทะเบียนเข้าตามสถานที่ต่าง ๆ และเมื่อต้องเดินทางกลับมายังภูมิลำเนาจังหวัดตรัง  ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในครอบครัว