อุตุฯสุพรรณบุรี เตือนเกษตรกร ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก

นายสมนึก สวนดอกไม้  ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี เปิดเผยว่าระยะนี้ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2564 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล อันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยบริเวณทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

 

คำแนะนำสำหรับการเกษตรในภาคกลาง  ระยะนี้มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักไว้ด้วย สำหรับเกษตรกรที่จะปลูกพืชในระยะนี้ควรคลุกเมล็ดหรือแช่ท่อนพันธุ์พืชด้วยสารป้องกันเชื้อราก่อนปลูก เพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

 

ทั้งนี้  เนื่องจากสภาวะอากาศอากาศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  การทราบสภาวะอากาศล่วงหน้าจึงเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร