ราชบุรี ตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี ๒๕๖๔ ของ สภ.บางแพ

ราชบุรี ตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี ๒๕๖๔ ของ สภ.บางแพ

วันนี้ ( ๑๔ มิ.ย. ๖๔ ) เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ บริเวณศาลาชุมชนบ้านไร่ หมู่ ๔ ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี

🔹ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับงบประมาณสั่งการให้ดำเนินการตามโครงการชุมชนยั่งยืน เข้าปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน หนึ่งโรงพักหนึ่งชุมชนทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2564 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ประชุมทำความเข้าใจ กับผู้แทน กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการ ไปปฏิบัติการในชุมชนพื้นที่เป้าหมายเป็นระยะเวลา 3 เดือน
🔷️พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผบช.ภ.7
สั่งการให้ สภ.ในสังกัดดำเนินการปฏิบัติตามโครงการโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง

พล.ต.ต.อุดร ยอมเจริญ
รอง ผบช.ภ.๗
🇹🇭พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข
ผบก.ภ.จว.ราชบุรี

🔶️พ.ต.อ.รังสรรค์ สุขเกื้อ
รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี
🔶️พ.ต.อ.ไพโรจน์ คุ้มภัย
รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม
ผู้ช่วยเลขา ศอ.ปส.ภ.๗
🔘พ.ต.อ.ฉัฐวัชร วงศ์วาสน์
ผกก.สภ.บางแพ
🔘พ.ต.ท.มงคล วิลัยเกษม
รอง ผกก.ป.สภ.บางแพ
🔘พ.ต.ท.วีระพัฒน์ เกตุษา
รอง ผกก.สส.สภ.บางแพ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางแพ และ ศอ.ปส.ภ.๗

👉ร่วมตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี ๒๕๖๔ ของ สภ.บางแพ
พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของและเงินสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือในโครงการชุมชนยั่งยืนของ ชุมชนบ้านไร่ หมู่ ๔ ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี

โดยมี
⛩นายอำนาจ เหล่ากอที
ผู้อำนวยการ ปปส.ภ.๗
⛩นายสมบัติ เสียมทอง
ปลัดอาวุโส อ.บางแพ
รักษาราชการแทน นายอำเภอบางแพ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปส.ภ.๗, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมตรวจเยี่ยมโครงการ