สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานให้แก่โรงพยาบาลตรัง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานให้แก่โรงพยาบาลตรัง

ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลตรัง นายขจรศักดิ์   เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์พระราชทาน  ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้พระราชทานเงินจาก “กองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด – 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ)” จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลตรังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์ และเพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ได้แก่ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ชนิดสอดแขน จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลตรัง เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพสกนิกรชาวจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง