สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันนี้ (14 ต.ค.64) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทานพร้อมน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 1,870 ชุด (หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบชุด)

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยราษฎรผู้มีความทุกข์ยากเดือดร้อนอยู่เสมอ

โดยจะเห็นได้จากการให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทยให้พ้นทุกข์ภัยและอยู่ดีกินดี  และในครั้งนี้ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี  ราษฎรมีความทุกข์ยาก เดือดร้อนในการดำรงชีวิต สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานหลักของสภากาชาดไทยที่มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จึงได้นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่มบรรจุขวด มามอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้

 จากนั้น คณะฯ ได้เดินทางไปยังวัดดอนขาด ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทานพร้อมน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 2,289 ชุด (สองพันสองร้อยแปดสิบเก้าชุด) ให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยนายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางณัฐนันท์ ทองคำ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันมอบชุดธารน้ำใจพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย