พ่อเมืองสุพรรณบุรี ลงพื้นที่รับฟังปัญหาพร้อมกินนอนร่วมกับชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยที่ตำบลบางใหญ่

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ธีระพล โชคนำชัย เดินทางด้วยเรือระยะทางหลายกิโลเมตร ไปยังวัดดอนกระเบื้อง ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อไปพบปะพูดคุยและใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้าน ม.5 และ ม.7 ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า ซึ่งเป็นพื้นที่ ๆ ประสบอุทกภัยอย่างหนักทั่วทั้งตำบล

โดย ผวจ.ได้ทำอาหารร่วมกับชาวบ้านหลายเมนู ทั้งกะหล่ำปลีทอดน้ำปลา ต้มฟัก ไข่เจียว แกงป่า และผัดกะเพรา พร้อมทั้งได้พูดคุยกับนายเสมียน ยิ้มเป็นสุข ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 และนายวิโรจน์ หงษ์โต ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 และชาวบ้านอย่างเป็นกันเองชาวบ้านอย่างเป็นกันเอง ในหลายเรื่อง

โดยเฉพาะเรื่องความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย และยังได้ค้างแรมกับชาวบ้านเพื่อเข้าใจวิถีชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้มากยิ่งขึ้น โดยในช่วงเช้า ผวจ.สุพรรณบุรี จะทำอาหารแจกจ่ายชาวบ้านในละแวกวัดดอนกระเบื้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้ชาวบ้าน

สำหรับตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีประชากรจำนวน ทั้งสิ้น 4,524 คน โดยประสบปัญหาอุทกภัยทั้ง 8 หมู่บ้าน โดยเริ่มท่วมตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนจำนวน 4 หมู่บ้านซึ่งติดริมแม่น้ำ ได้แก่ หมู่ที่ 1,8,2และ3 และช่วงปลายเดือนตุลาคมได้ประสบปัญหาน้ำท่วมหนักอีกจำนวน 4 หมู่บ้าน ที่เหลือ โดยเฉพาะหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างหนัก เนื่องจากพื้นที่อยู่กลางทุ่ง ห่างไกลจากถนนหลัก ถนนภายในหมู่บ้านน้ำท่วมสูงทุกเส้น ทำให้ประชาชนประสบปัญหาเดือดร้อนในการดำรงชีพ ไม่สามารถสัญจรติดต่อกับภายนอกได้สะดวก การสัญจรต้องใช้เรืออย่างเดียว การลงพื้นที่คลุกคลีค้างแรมกับชาวบ้าน พร้อมทั้งทำอาหารแจกจ่ายชาวบ้านในครั้งนี้ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น  ได้สัมผัสถึงความยากลำบากและเข้าใจในความเดือดร้อนของชาวบ้าน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ในระดับหนึ่ง