วัดชายทุ่ง จ.สุพรรณบุรี จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ ขายรับนโยบายรัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

เมื่อค่ำวันนี้(19 พ.ย.64) เวลา 20.00 น.ที่วัดชายทุ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายพศวัจณ์ กนกนาก ประธานศาลอุทธรณ์  เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๔ พร้อมกล่าวชื่นชม ผู้จัดงานคณะกรรมการจัดงานฯ วัดชายทุ่ง เทศบาล ตำบลท่าระหัด และบริษัท ชมเดือน คอมเพล็กซ์ จำกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ผู้มาร่วมงานทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญได้ร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเราเอาไว้ ทำให้เด็กรุ่นหลังได้รู้จักกับประเพณีลอยกระทงและได้ร่วมกันสืบทอด ตลอดจน เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกิดความซาบซึ้งเห็นคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมไทย ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน
อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูการลอยกระทง ในวันเพ็ญเดือนสิบสองให้คงอยู่ และเพื่อให้วัฒนธรรมไทย มีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจและสังคมในท้องถิ่น รวมทั้งให้
หน่วยงานของรัฐ  เอกชน เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้และช่วยกันรักษา ทำนุบำรุง ศาสนา และสืบทอดประเพณีอันดีงาม
ของไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ในการจัดการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เรียนรู้
ถึงมรดกไทยอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟู เผยแพร่และอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป
ด้านนายคมสันต์ สุขสมดาว  นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด  กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนตำบลท่าระหัด มีรายได้ในครัวเรือน ตลอดจนร่วมกันส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณีพื้นบ้านของตำบลทำระหัดสืบต่อไป ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายประเภท อาทิ การประกวดนางนพมาศ ชิงเงินรางวัลมากมาย และการออกร้านจำหน่ายสินค้าในชุมชน
ขณะที่ ดร.อุดมโปร่งฟ้า  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาล ในการเปิดประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจ แม้สุพรรณบุรี จะไม่ใช่ 1 ใน 17 จังหวัดก็ตาม แต่เราพร้อมในการต้อนรับนักเที่ยว และเชื่อมั่นว่าจะเป็นการสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนหลังจากที่งดการจัดงานมาเกือบ 2 ปี  แต่ยังคงคุมเข้มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
สำหรับกรรมการตัดสิน ได้รับเกียรติจาก เอ๋-ชุติมา นัยนา นักแสดง นางสาวไทย ปี พ.ศ. 2530 และเคยเป็นตัวแทนสาวในการประกวดนางงามจักรวาล หรือมิสยนิเวิร์ส 1987 ณ ประเทศสิงคโปร์ มาร่วมเป็นพิธีกรและกรรมการกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยคุณรัชนีกร พันธุ์มณี ดารานักแสดง นายวัชระ พัฒนศรี หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคตะวันตก และคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย ภายในงานยังมีการออกบูธร้านอาหารจำนวนมาก ประชาชนได้เข้ามาเที่ยวชม และมีอาหารบริการ รวมทั้งให้ประชาชนได้ใช้คลองส่งน้ำข้างชมเดือนฯ ติดกับวัดชายทุ่งได้ลอยกระทงเพื่อ สืบสานประเพณีอันดีงาม หลังจากเสร็จสั้นประเพณีลอยกระทง กลุ่มชาวบ้านที่อยู่ในโครงการสร้างวินัย รักษาความสะอาดในชุมชนฯ จะมาช่วยกันเก็บกระทงในคลองเพื่อเป็นการรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมอีกด้วย