ศดธ.อ.เมืองสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร (นาข้าว) ต.ดอนโพธิ์ทอง”

นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายจิตรติ รามเนตร ปลัดอาวุโส พร้อมด้วยนายสุภัทร ลีอารีย์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง, เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา, เกษตรตำบล, นางธนาภา คำนวนศิลป์ กำนันตำบลดอนโพธิ์ทอง, นายจักรพงศ์ เพ็งสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร ณ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

       เบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 จุด รวม 8 เครื่อง พร้อมสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มาประมาณ 7 วันแล้ว เพื่อระบายน้ำออกจากนาข้าวที่กำลังรอเก็บเกี่ยวผลผลิต (ประเมินว่าอีกราว 30 วัน จะเก็บเกี่ยวได้) โดยคาดการณ์พื้นที่ (นาข้าว) ที่อาจเสี่ยงเสียหายกว่า 1,000 ไร่ ได้รับผลกระทบจำนวนกว่า 100 ครัวเรือน (ในพื้นที่ ม.1, 2 และ 3 รวมจำนวน 3 หมู่บ้าน ใน ต.ดอนโพธิ์ทอง) …

อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทองจะเร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีก 1 จุด ฯลฯ … ทั้งนี้ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจถึงมาตรการ/แนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหา​ทั้งระยะสั้น​และ​ระยะยาว​แก่พี่น้องเกษตรกรให้ได้รับทราบด้วยความเข้าใจเรียบร้อยแล้ว พร้อมให้ความร่วมมือในการติดตามเฝ้าระว้งสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป