สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับชาวสุพรรณบุรี ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณ์ปฏิสังขรณ์วิหารหลวง ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วันนี้(6 ส.ค.65) เวลา 10.00 น. ที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายจเด็จ อินสว่าง/นายจรินทร์ จักกะพาก /นายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา  พร้อมด้วย นายปรีชา ทองคำ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล นายชูชีพ พงศ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัด  ดร.เอกพันธ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี หอการค้าจังหวัด  และประชาชน

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณ์ปฏิสังขรณ์วิหารหลวง  ด้วยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสุพรรณบุรี มาแต่อดีต ภายในวัดประกอบไปด้วยโบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ พระปรางค์ ซึ่งเป็นเจดีย์ประธานของวัด ศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม อุโบสถ วิหารน้อย และเจดีย์ราย ปัจจุบัน วิหารหลวงหน้าองค์พระปรางค์ซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อดำ และพระพุทธรูปหินทราย จำนวน ๒๗๕ องค์ มีสภาพทรุดโทรม และระบบไฟฟ้าที่ชำรุดอาจก่อให้เกิดอันตราย จึงเห็นควรบูรณปฏิสังขรณ์ให้งดงามและปลอดภัย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าไปสักการะดังเดิม

ทั้งนี้ หน่วยงานราชการในจังหวัดได้ร่วมออกร้านอาหารคาวหวานและน้ำดื่ม เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ที่เข้าพิธี อีกเป็นจำนวนมาก โดยยอดรวมการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,333,661- บาท (หนึ่งล้าน-สามแสน-สามหมื่น-สามพัน-หกร้อย-หกสิบเอ็ด บาทถ้วน)

จังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคจตุปัจจัยในการบูรณ์ปฏิสังขรณ์วิหารหลวง โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรีประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อนุรักษ์โบราณสถาน” เลขที่บัญชี ๗๑๐-๐-๖๕๗๑๑-๓หรือ รวบรวมปัจจัยส่งที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี