จังหวัดนครปฐม ขอเชิญร่วมเสนอชื่อครู ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตลูกศิษย์ และเป็นครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา เพื่อคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลเกียรติยศแห่ชีวิตครู “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566

จังหวัดนครปฐม ขอเชิญร่วมเสนอชื่อครู ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา เพื่อคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลเกียรติยศแห่ชีวิตครู

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ครั้งที่ 5 ปี .. 2566

เสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

สอบถามราละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 034-310231