ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม จับกุม OVERSTAY (๒๑๔ วัน) สัญชาติ เมียนมา

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม จับกุม OVERSTAY (๒๑๔ วัน) สัญชาติ เมียนมา

วันนี้ (๑๓ ธ.ค.๖๕) เวลาประมาณ ㆍ๘.๓๐ น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สุเมธ เจนวงศ์พิทักษ์ ผกก.ตม.จว.นครปฐม และ พ.ต.ท.หญิง ปรารถนา นิจรี รอง ผกก.ตม.จว.นครปฐม และ พ.ต.ท.หญิง นิภากร สาระพันธ์ สว.ตม.จว.นครปฐม ได้ สั่งการให้ร.ต.อ.ธราเทพ ทัพสายทอง รอง สว.สส.ตม. นำกำลังเข้า ตรวจสอบตามแผนระดมกวาดล้าง -verstay หอพักไม่มีชื่อ เลขที่ ๖๖/๔๓ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม จากการตรวจสอบ พบการกระทำความผิดและได้ทำการจับกุม MRZAW MIN TUN หรือ นาย ซอ มิน ทุน อายุ ๒๖ ปี สัญชาติ เมียนมา หนังสือเดินทางเลขที่ MC.๖๓๔๐๙ กระทำความผิดฐาน เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอ าณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (overstay ๒๑๙ วัน) การอนุญาตสิ้ นสุดเมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๒๐๒๒ สถานที่จับกุม ห้องพัก เลขที่ ๖๖/๔๓ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐมและนำตัวส่ง สถ.เมือง นครปฐม เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม เลขที่ 31 ม.6 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐมิ จ.นครบฐม 75000
โทร. 034-242022,034-241020 E-mail : Nakhonpathomimm3@gmail.com