สาวงามทั่วประเทศร่วมประกวดธิดาดอนเจดีย์ ปี 2566 กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยสาวงามจาก เมืองโคราช คว้าตำแหน่งธิดาดอนเจดีย์

ที่เวทีกลางหน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป  ผวจ.สุพรรณบุรี  พร้องนาง นภัสสร  สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัด  พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด ร่วมมอบรางวัลให้แก่ธิดาดอนเจดีย์ ประจำปี 2566กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว  ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2566ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยในปีนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดให้สาวงามจากทั่วประเทศมีสิทธิ์สมัครเข้าประกวดธิดาดอนเจดีย์ ซึ่งได้มีสาวงามจากทั่วประเทศ เดินทางมาสมัครเข้าประกวดธิดาดอนเจดีย์ ปี 2566 และผ่านรอบออดิชั่น จำนวน  34 คน ซึ่งทำการประกวดเมื่อคืนวันที่ 25 มกราคม 2566   ที่ผ่านมา โดยผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายด้วยชุดตะเบงมาน

ทั้งนี้ ผลการประกวดธิดาดอนเจดีย์ ปี 2566   รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ หมายเลข 21 นางสาวจารุภา  ยศฐานนท์  รับเงินสด 40,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ และได้รับ

/รองอันดับ 1 ได้แก่   หมายเลข 7 นางสาวอาทิตยา  ประธานศิริ   ได้รับเงินสด 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

และรองอันดับ 2  ได้แก่ หมายเลข 27 นางสาวพรสวรรค์  สายเชื้อ ได้รับเงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลพิเศษ

รางวัล Popular Vote ได้แก่ หมายเลข 9นางสาวศิริพร  สะอาดเอี่ยม  ได้รับเงินสด  10,000 บาท พร้อมสายสะพาย และถ้วยเกียรติยศ

รางวัลพิเศษ ชุดตะเบงมานงามตา   หมายเลข 9นางสาวศิริพร  สะอาดเอี่ยม    ได้รับเงินสด 15,000 บาท พร้อมสายสะพาย และถ้วยเกียรติยศ

รางวัลขวัญใจช่างภาพ สื่อมวลชน ได้แก่ หมายเลข 20 นางสาวสุพรรณิการ์  จำเริญชัย  ได้รับเงินสด 15,000 บาท พร้อมสายสะพาย และถ้วยเกียรติยศ

และ/รางวัลขวัญใจคนสุพรรณ ได้แก่ หมายเลข 31 นางสาวนิชกมล  ทองดี  ได้รับเงินสด  30,000 บาท พร้อมสายสะพาย และถ้วยเกียรติยศ

ซึ่งผู้เข้าประกวดจะได้รับของที่ระลึกจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีทุกคน โดยการประกวดธิดาดอนเจดีย์ จัดเป็นประจำทุกปี โดยจะมีสาวงามจากทั่วประเทศ  เดินทางมาร่วมประกวด  จนสร้างชื่อเสียง และ เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยว จ.สุพรรณบุรี ให้เป็นที่รู้จัก

ทั้งนี้ อบจ.สุพรรณบุรี ได้นำเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกไม้รางวัลขวัญใจคนสุพรรณ จำนวน 19,750  บาท มอบให้ศูนย์ศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 สุพรรณบุรี