รองผู้ว่าฯนำเดินรณรงค์เชิญชวนชาวประจวบฯออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. อาทิตย์ที่ 14 พ.ค.66 “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ”

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 9 พ.ค.2566  ที่บริเวณลานพิธีเอนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยขบวนเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2566 (Big Day) “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” โดยมี นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองประจวบฯ กล่าวรายงาน มี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดฯ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน และนักศึกษา ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีขาว โดยมี นายศักดิ์ชัย เลิศกิตติวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ประจำจังหวัดประจวบฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ กกต. ร่วมประชาสัมพันธ์ชี้แจง

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ทำการสาธิตการลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง โดยได้บัตรเลือกตั้งจำนวน 2 ใบ ได้แก่บัตรสีม่วงใช้กากบาทเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และบัตรสีเขียวเลือก ส.ส.แบบระบบบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง ก่อนทำการหย่อนบัตรเลือกตั้งโดยแยกบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบลงในหีบบัตรเลือกตั้งแบบจำลอง ก่อนที่จะทำการกดแตรปล่อยแถวขบวนเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพี่น้องชาวบ้านในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองประจวบฯ ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 โดยขบวนได้เริ่มเดินจากหน้าศาลากลางจังหวัด ไปตามถนนสละชีพ ผ่านหน้าศาลหลักเมืองฯ ที่ว่าการอำเภอเมือง สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบฯ สี่แยกตลาดสดเทศบาลเมืองฯ โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ร่วมเดินในขบวนตลอดทั้งเส้นทางพร้อมแวะทักทายเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าบริเวณตลาดสด ให้ร่วมกันออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 14 พ.ค.อีกด้วย ก่อนที่ขบวนทั้งหมดจะไปสิ้นสุดที่หน้าโรงเรียนประจวบวิทยาลัย

นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองฯ กล่าวว่า ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้ง ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนมีความตื่นตัว มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลือกตั้งและออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2566 (Big  Day) “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” โดยการเดินรณรงค์ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งในส่วนกลางมีการถ่ายทอดกิจกรรมทางสถานีโทรทัศน์ หรือโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยม ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม  ตั้งแต่เวลา 07.00 – 09.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมกันทั่วประเทศ

โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อแสดงพลังความสามัคคี ทำให้เกิดความตื่นตัว มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลือกตั้งและออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566  และ 2. เพื่อเชิญชวนให้ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 จำนวนมาก และมีบัตรเสียน้อยที่สุด

ด้าน นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รอง ผวจ.  กล่าวว่า จากคำกล่าวของนายอำเภอเมืองประจวบฯ จะเห็นได้ว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน เพื่อให้ทำหน้าที่สำคัญแทนตนในการปกป้องผลประโยชน์ และดูแลทุกข์สุขของประชาชน รวมทั้งบริหารประเทศให้มีความเจริญ ประชาชนอยู่ดี กินดี การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง และมีส่วนทำให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิจำนวนมาก มีบัตรเสียน้อยที่สุด

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนเกิดการตื่นตัว และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 (Big Day) “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงพลังความสามัคคี ความพร้อมเพรียงกันของประชาชน และเป็นการกระตุ้นกระแสให้ประชาชนเกิดการตื่นตัว ในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 อีกทางหนึ่งด้วย//////////