สุพรรณบุรี แถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันนี้(26 ก.ค.66) เวลา 14.00 น. ที่วัดสัปรสเทศ ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2566

ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร และจะมีพิธีเปิดงานฯ เวลา 08.00 น.  ณ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซึ่งจังหวัดได้จัดงานต่อเนื่องมา 11 ปี แต่เมื่อมีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้ต้องดการจัดงานดังกล่าวถึง 3 ปี เมื่อสถานการณ์คลี่คลายจึงเตรียมจัดงานดังกล่าวขึ้น โดยปีนี้ เป็นปีที่ 12 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี

ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้มีการประกวดรถเทียนพรรษา และขบวนแห่เทียนพรรษา อันยิ่งใหญ่ ตระการตา ซึ่งมีการแกะสลักต้นเทียนและตกแต่งรถเทียนอย่างงดงาม ชูเอกลักษณ์ท้องถิ่นของแต่ละอำเภอ ทั้ง 10 อำเภอ

พร้อมทั้งขบวนฟ้อนรำที่อ่อนช้อยงดงาม ในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ทั้งการแสดงร่ายรำ การแต่งกายในชุดพื้นถิ่นชาติพันธุ์ ทั้งชาวไทยทรงดำและลาวครั่ง ของอำเภอ 10 อำเภอ พิธีถวายเทียนพรรษาแด่เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอำเภอ การจัดแสดงรถเทียนของทั้ง 10 อำเภอ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ชมความวิจิตรตระการตา