สุพรรณบุรี เฉลิมฉลอง ครบรอบ 4 ปี ตั้งศูนย์ผ่าตัดหัวใจเจ้าพระยายมราช ช่วยชีวิตผู้ป่วยภาคกลางตะวันตกตามเป้าหมาย

วันนี้(7 ส.ค.66) เวลา 08.30 น.ที่ห้องประชุมชั้น 10 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช นายแพทย์อิทธิพล   จรัสโอฬาร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวภายหลังเปิดงานครบรอบ 4 ปี ตั้งศูนย์ผ่าตัดหัวใจเจ้าพระยายมราช ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 ว่า

“ ศูนย์โรคหัวใจ ” เปิดบริการประชาชน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562  อาคารศูนย์โรคหัวใจ CARDIAC CENTER ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรี  ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการ การแพทย์เชี่ยวชาญในทุกเขตสุขภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ ลดรอคอย ลดอัตราการเสียชีวิต ไม่ต้องเดินทางไปรักษา ที่กรุงเทพมหานคร และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ รพศ.เจ้าพระยายมราช ได้มีข้อตกลงรับเป็นศูนย์นิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เริ่มรับในปีการศึกษานี่ ยิ่งทำให้ทีมงานต้องเพิ่มขีดความสามารถทั้งทางทักษะและวิชาการเพิ่มมากขึ้น

ด้าน นพ.พีรพัฒน์ คงมาลัย หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวง ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมเชิงวิชาการและงานครบรอบเปิดศูนย์ผ่าตัดหัวใจ ครบ 4 ปี นับตั้งแต่ผ่าตัดหัวใจเคสแรก คือวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ทำ Aortic valve replacement จนถึงปัจจุบัน มีปัญหาอุปสรรคมากมาย ทั้งด้านเครื่องอุปกรณ์ งบประมาณ และกำลังคน อีกทั้งได้รับบริจาคจากโครงการ ก้าวคนละก้าวทำให้สามารถขับเคลื่อนได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทีมพยายามเพิ่มศักยภาพในการผ่าตัดหัวใจ จากปีแรกจนถึงวันนี้ ผ่าตัดได้มากสุดสัปดาห์ละ 5 ราย คาดว่าปีหน้าเกิน 200 รายแน่นอน โดยมีอัตราการเสียชีวิตที่ 6%

 

ทั้งนี้ รพศ.เจ้าพระยายมราช โดยศูนย์ผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดและทรวงอกเชิญศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดบายพาสหัวใจโดยไม่ต้องหยุดหัวใจ Prof.Hiroshi Niinami และทีมรวม 3 คน จาก Tokyo Women University Hospital จากประเทศญี่ปุ่นและยังมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน OPCAB ของไทยเรา มาร่วมแลกเปลี่ยนให้ความรู้อีกหลาย topic มาร่วมฉลองครบรอบ 4 ปี  โดยร่วมผ่าตัดหัวใจให้แก่ผู้ป่วยร่วมกับทีมศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอกโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชฯ และมีศัลยแพทย์หัวใจ วิสัญญีแพทย์ และพยาบาล จากทั่วประเทศมาศึกษาดูงานด้วย