ครบรอบ 33 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกีฬาสมบูรณ์แบบแห่งแรกของประเทศไทย

(7 ส.ค.66) ที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ครบรอบ 33 ปี และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและการกีฬา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการศึกษาและการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

โดยมี นายวิษณุ ไล่ชะพิษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธาน และมีนายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและการกีฬา พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติบุคลากรและศิษย์เก่า ประจำปี 2566

สำหรับโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนกีฬาสมบูรณ์แบบแห่งแรกที่ตั้งขึ้นในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2533 เพื่อยกระดับและพัฒนามาตรฐานทางการกีฬาให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 17 ชนิดกีฬา 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่เข้าร่วมเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยสร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก