ทกจ.ประจวบ จัดปั่นจักรยาน ปักหมุด Hidden Wow ประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้แคมเปญ “ปั่นชิลล์ @ทับสะแก” โครงการ 1 จังหวัด 1 Sport Event

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 27 ส.ค.2566 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ น.ส.แสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบฯ ได้จัดแถลงข่าว โครงการ 1 จังหวัด 1 Sport Event กิจกรรมปั่นจักรยานปักหมุด Hidden Wow ประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้แคมเปญ “ปั่นชิลล์ @ทับสะแก โดยมี นายสมเจตร์ เจริญทรง นายอำเภอทับสะแก นายอาชวันท์ กงกะนันท์ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานประจวบฯ และ นายโพสิทธิ์ เครือวัลย์ ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ประจวบฯ / หัวหน้ากลุ่มรักการปั่นทับสะแก ร่วมแถลงข่าว และมี นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัด ดร.ปราโมทย์ เพชรศาสตร์ รักษาการนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดฯ นางอาภัสรา ชุมทอง จัดหางานจังหวัด นายนพดล สรวงประดิษฐ์ พลังงานจังหวัด นายกรกฎ โอภาส รอง ผอ.ททท.ประจวบฯ นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน คณะกรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวฯ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และสื่อมวลชน เข้าร่วม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้โดดเด่น ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอำเภอทับสะแก

น.ส.แสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว จะมีในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 06.30 น. ณ วัดทุ่งประดู่ ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นที่รู้จัก ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองรอง ภายใต้แคมเปญ “ปักหมุด HIDDEN WOW@ประจวบคีรีขันธ์”  อีกทั้งเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ด้วยโครงการ “1 จังหวัด 1 กิจกรรมกีฬา” ตามแนวทางที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้ใช้กิจกรรมกีฬาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวชุมชน ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างต้นแบบของกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ ท้องถิ่น ชุมชนท่องเที่ยว ตั้งแต่การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่จัดกิจกรรม ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในการนำไปเพิ่มมูลค่า

โดยได้มีการสำรวจเส้นทางปั่นจักรยานให้กับนักท่องเที่ยว ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ ร่วมกันบริหารจัดการให้การจัดกิจกรรมมีมาตรฐาน สำรวจจัดเก็บสถิติข้อมูลของนักท่องเที่ยว ข้อมูลรายได้ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนบริหารจัดการสำหรับหน่วยงาน/องค์กร ที่จะจัดกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นชิลล์@ทับสะแก” กว่า 1,000 คน  มาจากทุกภูมิภาคของประเทศ และเข้าพักในแต่ละโรงแรม รีสอร์ท ซึ่งส่วนใหญ่จะพักค้าง 1- 2 คืน รวมทั้งซื้อของที่ระลึก คาดว่าจะมีรายได้หมุนเวียนในจังหวัดประจวบฯจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท และประโยชน์ในการกลับเที่ยวซ้ำและบอกต่อในวงกว้าง

ด้าน นายสมเจตร์ เจริญทรง นายอำเภอทับสะแก กล่าวว่า ทับสะแก มีความพร้อมในการต้อนรับนักปั่นจักรยาน ซึ่งทางอำเภอได้ตั้งคณะทำงาน และประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เส้นทางอำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัยตลอดเส้นทาง ที่นักปั่นจักรยานปั่นตลอด 55 กิโลเมตร มีเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ กำกับดูแลการปิดกั้นการจราจร การจัดรถตำรวจนำขบวน มีรถประซาสัมพันธ์เพื่อให้นักปั่นทราบข้อมูลพื้นที่ตลอดเส้นทาง มีรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่พยาบาลติดตามขบวน รถเซอร์วิสติดตามเพื่อบริการนักปั่นจักรยาน ตลอดจนทีมมาร์แชลไม่น้อยกว่า 20 คน ดูแลนักปั่นจักรยานด้วยปลอดภัย ขอให้นักปั่น จักรยานทุกท่านมั่นใจในความปลอดภัย สำหรับสถานที่ปล่อยตัวและจัดพิธีเปิดที่วัดทุ่งประดู่ อ.ทับสะแก มีความกว้างขวางสามารถรองรับนักปั่นได้มากกว่า 500 คน และอำเภอทับสะแกมีโรงแรม ที่พัก รองรับนักท่องเที่ยวเพียงพอ

นายโพสิทธิ์ เครือวัลย์ หัวหน้ากลุ่มรักการปั่นทับสะแก กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเป็นคนพื้นที่ทับสะแก โดยทั้งนี้ อำเภอทับสะแกมีความพิเศษของแหล่งท่องท่องที่น่าสนใจมากมาย ที่นักปั่นจักรยานจะได้สัมผัสในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยอำเภอทับสะแกเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว ที่เหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและเชิงสุขภาพมาก เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งฝั่งชายหาด และฝั่งภูเขา ที่มีความสวยงาม สงบ เป็นหนึ่งในอำเภอที่มีศักยภาพมากอำเภอหนึ่ง มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งฝั่งทะเล ได้แก่เกาะจาน เกาะท้ายทรีย์ แหล่งดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดวนกร และในฝั่งภูเขาได้แก่ น้ำตกห้วยยาง น้ำตกเขาล้าน และเขาหลวง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติน้ำตกหัวยยาง รวมทั้งมีชุมชนท่องเที่ยว กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งประดู่ และกลุ่มรักหาดทับสะแก

 ขอขอบคุณ ความร่วมมือของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ อำเภอทับสะแก และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรมปั่นจักรยานปักหมุด Hidden Wow @ประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้สโลแกนการจัดกิจกรรมครั้งนี้คือ ปั่นชิลล์ วิวสวย เลาะหาด ริมเขื่อน เยือนวัด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการปั่นจักรยานท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอทับสะแก โดยในช่วงเดียวกันนี้ มีงานวันมะพร้างทับสะแก ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน ได้สัมผัสกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมขน ทั้งผลไม้แปรรูป อาหารทะเล และของดีของอำเภอทับสะแก อีกด้วย//