ผบ.ตร. มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ผู้มีส่วนสำคัญในโครงการชุมชนยั่งยืน ปี ๒๕๖๖

สภ.ห้วยยาง จว.ประจวบคีรีขันธ์ #โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๕๖๖

วันที่ ๒๑ ..เวลา ๑๓.๔๕ . ว่าที่ ...วีระพัฒน์ เกตุษา ผกก.สภ.ห้วยยาง นางโนรีฉัตรบรรยง ผู้ใหญ่บ้าน . .แสงอรุณ .ทับสะแก .ประจวบคีรีขันธ์

ร่วมพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ บุคคลและหน่วยงานที่มีส่วนร่วมสำคัญในการดำเนินงานโครงการชุมชนยั่งยืน ประจำปี ..๒๕๖๖ ชุมชนยั่งยืนบ้านแสงอรุณ . .แสงอรุณ .ทับสะแก .ประจวบคีรีขันธ์

[ในความรับผิดชอบของ สภ.ห้วยยาง .จว.ประจวบคีรีขันธ์]

ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการของ ตร. อยู่ใน ระดับดี

โดยมีท่าน พล...ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี

🚩 ห้องประชุมศรียานนท์

ชั้น อาคาร ตร.