มทร.รัตนโกสินทร์ เข้ารับใบอนุญาตและเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ชื่อ “ศูนย์พัฒนาความสามารถทางอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ : RMUTR Electronic & Computer Proficiency Improvemet Center”

วันอังคารที่ 26 กันยายน .. 2566 นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติอธิการบดี มอบหมาย ดร.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม และ ดร.ปวริศวร์ มาเกิด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับใบอนุญาตและเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ชื่อศูนย์พัฒนาความสามารถทางอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ : RMUTR Electronic & Computer Proficiency Improvemet Center” โดยได้รับเกียรติจากนายชยชัย  แสงอินทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีและมอบใบอนุญาตและเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในครั้งนี้  และร่วมพิธีมอบชุดเครื่องทำมาหากิน ในโครงการรวมพลคนฝึก Gig ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค4.0 (Gig Worker) ศูนย์บริหารจัดการผู้สูงอายุสามพราน ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR