สาวงามทั่วประเทศ ร่วมประกวดเทพีสงกรานต์“เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี”เป็นจำนวนมาก

วันนี้ (5 เม.ย.67) เวลา 11.00 น. บรรยากาศที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นไปอย่างคึกคักมีบรรดาสาวงามจากทั่วประเทศกว่า 30 คน สมัครร่วมประกวดเทพีสงกรานต์“เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรีในการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

โดยจัดการประกวดเทพีสงกรานต์ สุพรรณบุรี ประจำปี 2567 ในวันที่ 13 เมษายน 2567 ณ เวทีกลางบริเวณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

ด้านนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า อบจ.สุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรีในการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดยจัดการประกวดเทพีสงกรานต์ สุพรรณบุรี ในวันที่ 13 เมษายน 2567 ณ เวทีกลาง บริเวณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วย โดยเปิดรับสมัครสาวงามที่มีอายุระหว่าง 16 – 27 ปีสัญชาติไทยสถานภาพโสด มีความประพฤติเรียบร้อย พูดและอ่านเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค.- 4 เม.ย. 2567 ที่ผ่านมา มีรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดเทพีสงกรานต์ รางวัลชนะเลิศเงินสด จำนวน 30,000 บาท สายสะพายพร้อมถ้วยเกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินสด จำนวน 20,000 บาท สายสะพายพร้อมถ้วยเกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินสด จำนวน 10,000 บาท สายสะพายพร้อมถ้วยเกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินสด จำนวน 8,000 บาท สายสะพายพร้อมถ้วยเกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับที่ 4เงินสด จำนวน 5,000 บาท สายสะพายพร้อมถ้วยเกียรติยศ ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน เงินสด จำนวน 10,000 บาท สายสะพายพร้อมถ้วยเกียรติยศ ชุดไทยงามตา เงินสด จำนวน 10,000 บาท สายสะพายพร้อมถ้วยเกียรติยศ โดยผู้เข้าร่วมประกวดจะได้รับของที่ระลึกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ทุกคน