วัดโมลีโลกยาราม ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหาร-น้ำปานะพระภิกษุสามเณร ผู้อบรมบาลี ‘ก่อนสอบสนามหลวง ปี 62’

วัดโมลีโลกยาราม ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร-น้ำปานะพระภ อ่านต่อ >>