จังหวัดนครปฐม ติดตามผลการดำเนินโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ศาลาประชาคม ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเ อ่านต่อ >>