“ชวน” ชี้ “การเมืองสุจริต” แก้ปัญหาทุจริตได้ ถ้าปฏิบัติและลงมือทำ “วิชา” เบิ้ลบุคคลแห่งปี “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2020”

“ชวน” ชี้ “การเมืองสุจริต” แก้ปัญหาทุจริตได้ ถ้าปฏิบัติและลง อ่านต่อ >>