ตรัง สถานศึกษาขอความช่วยเหลือทหารพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 จังหวัดตรัง ร้องขอความช่วยเหลือจากกอง อ่านต่อ >>