นครปฐม กลุ่มร่วมพลังสาบานต่อหน้าพระร่วงไม่มีการซื้อเสียงแน่นอน

นครปฐม กลุ่มร่วมพลังสาบานต่อหน้าพระร่วงไม่มีการซื้อเสียงแน่นอน

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ บริเวณ อ่านต่อ >>