นครปฐม บรรยากาศการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน

บรรยากาศการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับกลุ่มเด็กนักเรียนโรงเรียนพร อ่านต่อ >>

นครปฐม บรรยากาศการฉีดวัคซีนให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการ และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ที่อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิงพระอ อ่านต่อ >>