นายกเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง

ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้ออกต อ่านต่อ >>