นายก อบจ.สุพรรณบุรี แต่งตั้งเด็กนักเรียนเป็นที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์

นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า  ปัจจุบ อ่านต่อ >>