ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ ในจังหวัดนครปฐม มอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ

ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ ในจังหวัดนครปฐม มอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่โรงพยาบาลสนาม สนามแบตมินตันแม่ทองหย อ่านต่อ >>