พช. จับมือ สมาคมสื่อช่อสะอาด ร่วมลงนาม MOU บูรณาการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ผ่านสื่อวิทยุ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมั่งคงและชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายสุทธิพงษ์ จ อ่านต่อ >>