พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั อ่านต่อ >>

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพของ อบจ.สุพรรณบุรีในด้านสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิระหว่าง อบจ.สุพรรณบุรี และ สสจ.สุพรรณบุรี

วันนี้ (14 พ.ย.65) เวลา 10.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่านต่อ >>