มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567”

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยรศ.ดร.อุดมว อ่านต่อ >>

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธี Grand Opening โครงการ Lions International Youth Camp and Exchange Thailand & Denmark & Europe 2024

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยรศ.ดร.อุดม อ่านต่อ >>

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธี (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง กับ บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดม อ่านต่อ >>

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธี MOU กับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ สถาบันอุดมศึกษา 11 แห่ง

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร. อ่านต่อ >>

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร. อ่านต่อ >>

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ Lions Clubs International Youth Camp and Exchange

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร อ่านต่อ >>