เริ่มแล้ว“มหกรรมการค้าชายแดนใต้”กระตุ้นเศรษฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ลานเอนกประสงค์สนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

เริ่มแล้ว“มหกรรมการค้าชายแดนใต้”กระตุ้นเศรษฐกิจ 3 จังห อ่านต่อ >>