จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมีองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพานพุ่มดอกไม้

                      (วันนี้ ๑๘ มกราคม ๖๑) จังหวัดสุพรรณบุร อ่านต่อ >>