จังหวัดนครปฐม สนธิกำลังทุกภาคส่วนลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

นครปฐม สนธิกำลังทุกภาคส่วนลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ

   วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเคลื่อนท อ่านต่อ >>