สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่ง 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2565

วันนี้(21 ก.ย.65) ที่ โรงเรียนสงวนหญิง นายณัฐภัทร  สุวรรณประ อ่านต่อ >>