หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2565

วันที่ 14 กันยายน 2565  ที่วัดมงคลประชาราม ตำบลคลองโยง จังหว อ่านต่อ >>

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอดอนตูม ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565  ที่วัดอรัญญิการาม (วัดสามง่าม) ตำบลส อ่านต่อ >>