หลวงพี่น้ำฝนประสานรับมอบเอทิลแอลกอฮอล์ เพื่อนำไปใช้ในด้านสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ด่านศุลกากรแม่สอด อำเภอแม่ส อ่านต่อ >>