องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านสาธารณสุขภายใต้โครงการ Smart รพ.สต.

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์กา อ่านต่อ >>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “ชาวสุพรรณบุรี รัก สมเด็จพระเทพ ฯ” แสดงพลังปกป้อง และถวายความจงรักภักดี

วันนี้(21 ก.พ.67) นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่ อ่านต่อ >>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคระบาดที่มียุงเป็นพาหะ เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาด รวมทั้งเพิ่มความรู้ และสร้างความตระหนักให้ประชาชน

วันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่บริเวณศาลแม่ย่าส้มเช้า ชุมชนตำบลหนอ อ่านต่อ >>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง

  หลังจากที่ รพ.สต. ในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งหมด 174 แห่ อ่านต่อ >>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ปีที่ 7 ประจำปี 2565

วันนี้(17 ส.ค.65) นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่ว อ่านต่อ >>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีขนส่งโดยสารประจำทาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการ อ่านต่อ >>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมอบเงินอุดหนุนให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

วันนี้ (  23 มิ.ย.64) นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นาย องค์การบริห อ่านต่อ >>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีรับฟังการนำเสนอ โครงการดิจิทัลอาร์ตมิวเซียม สุพรรณภูมิ จุดกำเนิดประเทศไทย อดีตในอนาคต

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564) นายบุญชู จันทร์สุวรรณ น อ่านต่อ >>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจัดการประชุมอบรมทางไกล (Video Conference) ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสุพรรณบุรี

วันนี้ (วันที่ 27 พฤษภาคม 2564)  เวลา 09.30 น. องค์การบริหาร อ่านต่อ >>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ยังคงปฏิบัติการเชิงรุกโดยการส่งทีมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด -19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ยังคงปฏิบัติการเชิงรุกโดยการส่ง อ่านต่อ >>