อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ นำทีมผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ มทร.รัตนโกสินทร์ ณ โรงแรม Feldberger Hof เมือง เฟ็ลท์แบร็ค ประเทศเยอรมัน

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมว อ่านต่อ >>

อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ และถวายของที่ระลึก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร. อ่านต่อ >>

อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ รับรางวัล HOWE Smart CEO Award 2023

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุด อ่านต่อ >>

อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “RMUT IT Infra workshop 2023

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อ อ่านต่อ >>

อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมงานแถลงข่าว RMUT We are One เพราะเราเป็นหนึ่ง

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดม อ่านต่อ >>

อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ มอบหมาย รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี เข้าร่วมหารือ แลกเปลี่ยนทางวิชาการ กับผู้บริหารในเครือกลุ่มราชมงคลทั้ง 9 แห่ง กับ HE Mr. Jonathan Kings เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเก อ่านต่อ >>

อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ นำทีมคณะผู้บริหาร และนักศึกษา ร่วมกับ มทร.ทั้ง 8 แห่ง ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยดงอวี เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุ อ่านต่อ >>

อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น มทร.ธัญบุรี

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุ อ่านต่อ >>